# 11/12 utkommer i
december 2017–januari 2018
#9/10

Nils Järvinen, Gustav Bilfinger, Jacques Le Goff, Gerhard Dohrn-van Rossum, Moishe Postone, Carsten Juhl

116 sidor
ISBN 978-91-981424-4-0


# 7/8
Silvia Bovenschen, Anselm Jappe, Anselm Jappe (intervju), Jacques Le Goff (intervju), Pär Thörn, Henrik Johansson, Hito Steyerl, Carsten Juhl

166 sidor
ISBN 978-91-981424-3-3

 

# 5/6
Robert Kurz, Anselm Jappe, Carsten Juhl, Giorgio Agamben, Julia Selin, Anders Ramsay, Eric Pettersson, Kämpa tillsammans!

101 sidor
ISBN 978-91-981424-2-6

 

# 4
Rasmus Fleischer, Robert Kurz, Anselm Jappe, Eric Petterson, Hannah Ohlén, Valerie Solanas, Gáspár Miklós Tamás

118 sidor
ISBN 978-91-981424-1-9

 

# 2/3
Rasmus Fleischer, Hannah Ohlén, Moishe Postone, Björn Ekdahl, Anders Johansson, Nils Järvinen, Roswitha Scholz, Amanda Gawelin, Eric Pettersson, Hans-Jürgen Krahl, Fredrik Holmqvist, Andreas Bertman, Max Ronnersjö & Fanny Waller

135 sidor
ISBN 978-91-981424-0-2

 

# 1
Lars Hansson, Tomasz Konicz, Rasmus Fleischer, Pedram Nasouri, Nils Eng, Anne Kaun, Linn Spross, Petra Mölstad, Ellinor Åslund, Dina Isaeus-Berlin
100 sidor

 

Ges ut med stöd av Statens kulturråd.

För distributionsärenden kontakta Nätverkstan ekonomitjänst (ekonomitjanst@natverkstan.net) eller redaktionen (redaktion@kkritik.org).